Fotografering af larver

 
Køllesværmer Øland (Sverige 2006), 50 mm makro, ca 5-7 afstand.
Problemer
Når man skal fotografere voksne sommerfugle, er der en række problemer at overvinde. Larver har deres eget sæt problemer.
Det gode ved larver er, at de ikke stikker af. Man kan arrangere opstillingen bedre og planlægge tingene mere. Man kan ligefrem bruge stativ.
Til gengæld er de slemme til at vride og vende sig eller rulle sig sammen, når man forstyrrer dem. Det kan være svært at holde hovedet skarpt.
Et andet problem er, at man ofte fotograferer ned i jorden eller ind i en masse vegetation. Billederne kan blive for urolige i baggrunden, eller de bliver for mørke.
Køllesværmeren til venstre, er meget fotogen med sin skællede, foldede hud og fine lyse hår. Desværre er den blevet forstyrret og gemmer hovedet. Fotografen var utålmodig, og ventede ikke de 5 min, der gik, inden den stak hovedet frem igen.
Dybdeskarpheden skal være stor nok til at få hele larvens krop skarp, både ryg og gangvorter, hvis man fotograferer fra siden. Arbejder man fra andre vinkler, skal hele hovedet og munddele være skarpe.
Dybdeskarpheden er ikke stor nok på køllesværmeren, den er både sløret på ryggen og på gangvorterne.

To genrer i larvefotografering:  
 
1. Portræt af en larve: Larvens kendetræk fremhæves og vises. Ligesom med sommerfugleportrættet er skarphed og detaljer vigtig.
2. Larven "fortæller": Man komponerer fotografiet med larvens form og farve og baggrundens elementer

 

1. Vejen til et larveportræt
Først finder man en larve, det kan være svært nok.
Her er larven fundet, og grenen, den sidder på, er forsigtigt klippet af og løftet fri af baggrunden
Larven lader sig ikke forstyrre og spiser frejdigt videre.
Billedet er sådan set fint nok, men det mangler at vise nogle af artens vigtigste kendetegn: de sorte åndehuller og de røde ben. Det blå horn med den orange spids kan man godt se. Farvetegningerne, striberne og larvens bevægeapparat ses heller ikke.

 

Duehale på gul snerre, Ulvshale 30. sept 2006 (3008 pix --->til 488 pix)
 
Larve og lys.  
Koldt lys, baggrund i skygge
Varmt lys, baggrund i sol
 
Lyset ind fra ryggen.
Lyset ind fra siden
Flyt Lyset
ehale larve "grå model" Ulvshale 30. sept 2006. 150 mm makro
Enten placerer man kameraet i forhold til lys og motiv, eller man flytter rundt på larven. Jeg gør begge dele, alt efter omgivelserne. Denne larve er fundet på meget lave snerre planter, og jeg kunne ikke grave mig ned i jorden for at få et ordentligt perspektiv. Så jeg klippede grenen af og løftede den fri..
Der er stor forskel på, hvordan larven vender, og hvordan den vender i forhold til lyset. Billederne viser samme larve.
Mange larver har farver, der laver modskyggevirkning, dvs de er mørkere på den side, der vender mod lyset. Det er camouflage, for at få dem til at se flade ud.
Larven til venstre ser mørkere ud på bugen. Den er naturligt belyst.
Larven til højre ser lidt flad ud, camouflagen virker ikke, så den er mere pædagogisk.
Jeg bruger at bevæge mig rundt om larven, eller dreje den rundt, til jeg får en serie, der rammer det, jeg skal bruge.
Larven belyst skråt bagfra. Konturer i leddene træder frem og farverne fremhæves. Forstyrrende grenværk er fjernet. Baggrunden kunne godt have været mørkere og mere ensfarvet.
Duehale larve "grøn model", Ulvshale 30. sept 2006. 50 mm makro
2. Larven "fortæller":  
Lodden larve
 

Bøgenonne Ulvshale 30. sept 2006. 150 mm makro
Hvad fortæller den så? Ikke så meget--. Den er mest mærkelig og køn. Man kan kun se, den er meget håret og at hårene har farver. Billedet er alligevel lidt interessant fordi lyset i hårene er godt. Men kun fordi hovedet er relativt skarpt. Billedet står og falder med om skarpheden ligger på hovedet.
     
Køllesværmer fra neden.    
Køllesværmeren til venstre fortæller heller ikke så meget, men den er underlig. Hvem skulle have troet at larver var "puklede" som drueklaser. Den lider i høj grad under, at man ikke kan se hovedet, og at den ikke"gør noget."
Hvis man skal komponere med larvens form og farve, skal den gerne bøje sig eller arbejde sammen med andre elementer i billedet. Det gør den her ikke.
 
 
Køllesværmer Øland, Sverige 2006, 50 mm makro, ca 5-7 afstand.
 
   
Zigzag spinder og camouflage
 
Zigzagspinder på bævreasp. Bøtø. August 2006, 50 mm makro
Her sidder larven i mellemgrunden, og både forgrund og baggrund arbejder sammen med larven. I forgrunden kan man se tykkelsen af det blad, den har gnavet af, og i baggrunden kan man se, hvorfor den har den form og farve, den har. Man kunne dog ønske sig en mere gennemtænkt komposition. En L eller en Z komposition havde været godt. Her løber øjet ud af billedet ved larvens hovede. Forgrunden er noget mørk, det fremhæver godtnok larvens lyse farver, men det mørke område er forkert formet og leder også øjet ud af billedet.
 

Gaffelhale, Larve af hermelinskåbe i skræmme positur.

Larven siger BUH og hovedet ligner en stor mund med øjne. Gaffelhalen er skudt ud, og den har afsondret en dråbe snask mellem halegaflerne.
Bladet og den grønne baggrund til højre leder opmærksomheden mod larvens hovede, og øjet bliver hængende i billedet..
Jeg har desværre ikke noget billede med mere luft omkring larven, ellers ville jeg have lavet et billede, hvor larven fyldte mindre og have arbejdet et gyldent snit ind i billedet.
 
 
Gaffelhale.Ulvshale juni 2006
 
Eksperiment med farver og striber  
Svalehale fra Gotland juli 2006
To svalehalelaver på samme plante . Den ene danner baggrund for den anden. Projektet er nu ikke lykkedes helt godt . Den bagerste larve er ikke uskarp nok, eller sidder for tæt på. Billedet er taget mod en broget baggrund af lys og skygge og horizonten er i øjenhøjde.
   
Eksperiment med kontrastfarver  
<--Til venstre
Her er planten løftet højere op, så himmelen danner kontrast til de gulgrønne larver. Den bagerste larve er også mere uskarp.
Billedet er smukt, men kompositionen er diagonal og øjet ledes ud af billedet.
 
 
 
Svalehalelarver i L komposition
Svalehale fra Gotland juli 2006
Her er der lidt mere skærmplante med og larverne bliver uskarpe ud i perspektivet.
Øjet ledes fra venstre ind i billedet og op i den mindste larve. (Hvis ikke det følger stilken og forsvinder ned til højre).
Svalehale fra Gotland juli 2006