Caterpillar of Purple Emperor, iris (Apatura iris)
Også kaldet "Sherif Longhorn"  
Christian Kock og Jens Stolt
Pinseskoven, Vestamager 19. juni 2006, på Salix cineria, hybrid
Caterpillar in resting position. Hvilestilling
Frontal view of caterpillar. Larven set forfra

 

Sideview of larva on salix branch. Larven udstrakt på en kvist

Caterpillar eating Salix cineria. Larven spiser Salix cineria
 
Camouflage colours and behavior on leaf of sallow. Camouflagefarve og adfærd på pileblad.
 
 
Caterpillar displaying threathening behavior towards hemiptera nymph. Truende adfærd mod tægenymfe.
Jeg har lavet et par billeder, der viser at irislarven har en adfærd og en farvetegning der passeer både til camouflage og til advarsel.

Camouflage, billede et:

(Måske sidder larven, efter Christian Kocks oplysninger unaturligt på dette billede, den bør sidde med bagenden udover kanten nederst på bladet med hovedet ud mod bladspidsen)

b: Når larven sidder i hvile på bladet løfter den forkroppen og bøjer hornene ned, derved skinner lyset UNDER kroppen af larven og den ligner et buet blad, der tilfældigt har lagt sig over et andet. Bagkroppen er lysere farvet og ligner tonerne i spidsen på et filtet pileblad.

a: To horn betyder at uanset hvilken vinkel larven ses fra ses "stilken". Hornene er mørkere på den side, der vender ned, det får dem til at se runde ud. De to horn er vinklet og farvet sådan at de ligner pilebladenes stilke eller ribber.

d: Larvens grønne krop er mørkere farvet foroven end forneden, det betyder omvendt modskygge og får larven til at se flad ud som et blad.

c: Larvens bagende er formet og farvet som en bladsspids.

 

   
Set forfra med "oprejst pande" viser "Sherif Longhorn" en noget anderledes karakter:

y: De gråblå striber bruges nu som advarsel idet de ser iøjenfaldende ud på baggrund af de sorte tegninger på hornenes underside. De gråblå striber fortsætter ned på begge sider af øjnene, opløser hovedets omrids og lægger fokus på hornene. Hvad det skal ligne ved jeg ikke. Det er underligt.

x: Hornets spids er fremadbøjet og rødbrunt. Ligner vel et snegleøje. Eller ser blot giftigt eller truende ud.

z: grålige striber på ryggen løber i forlængelse af horn og fremhæver disse.

Irislarven er ret vaks, når den kravler rundt. Ligesom imago virker den også aggressiv. (Jeg har set iris hanner jage Vespa grabro væk fra lokningen).
Vi så den "stange buh", efter smådyr. Måske er advardslen og adfærden beregnet på at skræmme snyltehvepse.

Photo of imago
Iris han på Lokningen
 
Frontal view of horns. Note colour at end.
Camouflage behavior. Note woven silk on leaf.
Close up of silk on leaf.