Foto kursus
  Komposition  
Perspektiv
Forsvindingspunkt , opfundet af Leonardo da Vinci

 

  One point perspective, midt centreret, normal perspektiv    
     
  One point perspective, skævt, frøperspektiv.    
     
  Frøperspektiv, Billedet er taget nedefra    
     
  Fugle perspektiv. Billedet er taget oppefra.    
     
  Gyldent snit    
     
  Gyldent snit og ledelinier. KISS    
     
  Gyldent snit, ledelinier, KISS    
     
  Ledelinier, Texture og skarphed på væsentlig område af interesse.    
     
  Renhedskontrast i gyldent snit, valørkontrast, Belyst bagfra.    
     
  Simpelhed, Valørkontrast, fokus på rosen i gyldent snit, ledelinier.    
     
  Gyldent snit, ledelinier, visualisering    
     
  Gyldent snit. Ledelinier. Øjet fanges i trekanten    

Øjet i horizonten.


Frø, normal, fugle.
Telefonpæle

Gyldent snit, rule of thirds.

ledelinier

L, z, x

Simplicity KISS, alle elementer skal understøtte hovedtemaet.


outstanding
Focus
+ Texture
+ Colour
In main area of interest

Komplimentærkontrast (rød/grøn) (gul/ violet) (blå/ orange) (grå /alle) (brun/ blå)
Valeur contrast (lys mørke)
Renhedskontrast. Rød på scienna, cyan på akvamarin, gul på okker

Primærfarver: Rød, gul, blå. (magenta, cyan, grøn)
Secundære farver: orange, violet, grøn
Tertiære farver: = sekundære farver brækket med komplimentærfarven

Johannes Itten , Goethe og Newton

Fejl

Lyse pletter i baggrunden. Pæle i hovedet, berørende linier.